Välkommen!


Jag heter Lasse Lundberg och arbetar som både film/videofotograf och stillbildsfotograf. Mina kunder är både små och stora företag men också privatpersoner som köper stillbilder. 


Några exempel på mina uppdragsgivare:

SVT, Stockholmsmässan, Waterfront, Vattenfall, Centas, King, Amazon, Astra, Stockholm Stad, Unionen, Electrolux, Coca Cola, Telia, Scania…